Zaproszenie na XXXVIII Walne Zebranie Członków
Zaproszenie na XXXVIII Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023

Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska
Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023

Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska
Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania