Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska

Informujemy, że XCVI Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, dotyczące oceny wniosków złożonych w naborach 1/2022, 2/2022 i 3/2022, odbędzie się 09 czerwca 2022 r. o godz.: 9:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała.