"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

-A A A+

WSZYSCY MAMY WPŁYW
Razem tworzymy miejsce, w którym żyjemy

Aktualności

Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023
Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023

23 Mar -  14:59 | Aktualności

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w naszej Strategii, poddajemy propozycję aktualizacji dokumentu pod konsult...

Zaproszenie na XLI Walne Zebranie Członków
Zaproszenie na XLI Walne Zebranie Członków

22 Mar -  12:47 | Aktualności

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska zaprasza na XLI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Gru...

Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska
Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska

21 Mar -  13:30 | Aktualności

Informujemy, że CII posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia dotyczące oceny wstępnej wniosków złożonych w naborze 1/202...

Nabory wniosków
Nabory wniosków

20 Lut -  15:28 | Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że dzisiaj (20 lutego) ogłosiliśmy nabory wniosków z zakresu podejmowania działalności gosp...

Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska
Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska

11 Sty -  09:58 | Aktualności

Informujemy, że CI Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, dotyczące wprowadzenia zmian w LSR odbędzie ...

Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023
Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023

09 Sty -  08:46 | Aktualności

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w naszej Strategii, poddajemy propozycję aktualizacji dokumentu pod konsult...

Zobacz

Możliwosci Ziemi Bielskiej 2016-2023
Co robiliśmy w latach 2009-2015
15 lat Lokalnych Grup Działania w województwie śląskim
Trzecie rozdanie 2023-2027

Dotacje Lokalnej Grupy Działania
kto i na co może uzyskać dofinansowanie

Blog

Czym są projekty grantowe?
Czym są projekty grantowe?

Bezzwrotne dotacje, które dają szansę na rozwój – wpisane w bieżący okres programowania projekty grantowe są ciekawą for...

Czy warto współpracować?
Czy warto współpracować?

Przykłady projektów współpracy krajowej i zagranicznej LGD Ziemia Bielska

Jak skutecznie rozwijać organizację pozarządową?
Jak skutecznie rozwijać organizację pozarządową?

Organizacje pozarządowe są bardzo ważnym ogniwem lokalnego rozwoju. Mają potencjał, by pobudzać do zmian, inspirować i z...

Efekty naszej pracy

środki finansowe

32 mln to kwota pozyskana przez LGD na rozwój obszaru

podmioty

210 podmiotów z obszaru (instytucji, organizacji, firm, osób fizycznych) otrzymało wsparcie od LGD

dotacje

358 projektów otrzymało dofinansowanie za pośrednictwem LGD

inicjatywy

LGD zrealizowała 95 inicjatyw aktywizujących mieszkańców

Lokalna Grupa Działania

Mówią o nas