"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

-A A A+

WSZYSCY MAMY WPŁYW
Razem tworzymy miejsce, w którym żyjemy

Aktualności

Operacja własna - brak zgłoszeń zamiaru realizacji
Operacja własna - brak zgłoszeń zamiaru realizacji

30 Maj -  21:56 | Aktualności

W związku z umieszczeniem w dniu 28.04.2023 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Ziemia Bielska informacji o ...

Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027
Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

25 Maj -  17:13 | Aktualności

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska przygotowało Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027. Jest to ...

Konsultacje społeczne - plan komunikacji
Konsultacje społeczne - plan komunikacji

22 Maj -  11:31 | Aktualności

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska prowadzi intensywne prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Ro...

Konsultacje społeczne - cele
Konsultacje społeczne - cele

22 Maj -  11:21 | Aktualności

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska prowadzi intensywne prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Ro...

Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne

18 Maj -  16:22 | Aktualności

W związku z przygotowywaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2024-2027, wymagane jest ...

Wyrazy współczucia
Wyrazy współczucia

09 Maj -  23:23 | Aktualności

Nasz wieloletni przyjaciel, Radek – członek naszego Zarządu, dobra dusza naszego Stowarzyszenia, inicjator wielu pomysłó...

Zobacz

Możliwosci Ziemi Bielskiej 2016-2023
Co robiliśmy w latach 2009-2015
15 lat Lokalnych Grup Działania w województwie śląskim
Trzecie rozdanie 2023-2027

Dotacje Lokalnej Grupy Działania
kto i na co może uzyskać dofinansowanie

Blog

Czym są projekty grantowe?
Czym są projekty grantowe?

Bezzwrotne dotacje, które dają szansę na rozwój – wpisane w bieżący okres programowania projekty grantowe są ciekawą for...

Czy warto współpracować?
Czy warto współpracować?

Przykłady projektów współpracy krajowej i zagranicznej LGD Ziemia Bielska

Jak skutecznie rozwijać organizację pozarządową?
Jak skutecznie rozwijać organizację pozarządową?

Organizacje pozarządowe są bardzo ważnym ogniwem lokalnego rozwoju. Mają potencjał, by pobudzać do zmian, inspirować i z...

Efekty naszej pracy

środki finansowe

32 mln to kwota pozyskana przez LGD na rozwój obszaru

podmioty

210 podmiotów z obszaru (instytucji, organizacji, firm, osób fizycznych) otrzymało wsparcie od LGD

dotacje

358 projektów otrzymało dofinansowanie za pośrednictwem LGD

inicjatywy

LGD zrealizowała 95 inicjatyw aktywizujących mieszkańców

Lokalna Grupa Działania

Mówią o nas