"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

-A A A+

WSZYSCY MAMY WPŁYW
Razem zmieniamy miejsce w którym żyjemy

Aktualności

Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska
Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska

17 Maj -  13:29 | Aktualności

Informujemy, że XCIV Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, dotyczące weryfikacji wniosków złożonych w...

Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska
Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska

10 Maj -  22:18 | Aktualności

Informujemy, że XCIII Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, dotyczące weryfikacji wniosków złożonych ...

Zaproszenie na wyjazd podsumowujący projekt "Dwa regiony, wspólne dziedzictwo"
Zaproszenie na wyjazd podsumowujący projekt "Dwa regiony, wspólne dziedzictwo"

24 Kwi -  16:41 | Aktualności

Zapraszamy twórców i rękodzielników z obszaru LGD Ziemia Bielska na wspólny wyjazd podsumowujący projekt "Dwa regio...

Życzenia Wielkanocne
Życzenia Wielkanocne

14 Kwi -  16:52 | Aktualności

Wszystkim naszym Przyjaciołom i Beneficjentom składamy najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych!

Spotkanie informacyjne przed naborami wniosków
Spotkanie informacyjne przed naborami wniosków

11 Kwi -  13:45 | Aktualności

Zapraszamy przedsiębiorców z Ziemi Bielskiej oraz osoby planujące podjąć działalność gospodarczą oraz mieszkające na obs...

Spotkanie informacyjne - projekt grantowy Fundamenty aktywności lokalnej
Spotkanie informacyjne - projekt grantowy Fundamenty aktywności lokalnej

11 Kwi -  13:41 | Aktualności

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru LGD Ziemia Bielska na bezpłatne spotkanie informacyjne pr...

Zobacz

Możliwosci Ziemi Bielskiej 2016-2023
Co robiliśmy w latach 2009-2015
Maraton Sztuki
15 lat Lokalnych Grup Działania w województwie śląskim

Dotacje Lokalnej Grupy Działania
kto i na co może uzyskać dofinansowanie

Blog

Czym są projekty grantowe?
Czym są projekty grantowe?

Bezzwrotne dotacje, które dają szansę na rozwój – wpisane w bieżący okres programowania projekty grantowe są ciekawą for...

Czy warto współpracować?
Czy warto współpracować?

Przykłady projektów współpracy krajowej i zagranicznej LGD Ziemia Bielska

Jak skutecznie rozwijać organizację pozarządową?
Jak skutecznie rozwijać organizację pozarządową?

Organizacje pozarządowe są bardzo ważnym ogniwem lokalnego rozwoju. Mają potencjał, by pobudzać do zmian, inspirować i z...

Efekty naszej pracy

środki finansowe

32 mln to kwota pozyskana przez LGD na rozwój obszaru

podmioty

210 podmiotów z obszaru (instytucji, organizacji, firm, osób fizycznych) otrzymało wsparcie od LGD

dotacje

358 projektów otrzymało dofinansowanie za pośrednictwem LGD

inicjatywy

LGD zrealizowała 95 inicjatyw aktywizujących mieszkańców

Lokalna Grupa Działania

Mówią o nas