Rozliczenie zadań w ramach projektu grantowego Fundamenty aktywności lokalnej
Rozliczenie zadań w ramach projektu grantowego Fundamenty aktywności lokalnej

Uwaga Grantobiorcy projektu Fundamenty aktywności lokalnej

Rozliczenie Waszego projektu polega na złożeniu wniosku o ...

Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023
Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023

Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023

Zaproszenie na XL Walne Zebranie Członków
Zaproszenie na XL Walne Zebranie Członków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska zaprasza na XL Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grup...

Ankieta dot. Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD Ziemia Bielska na lata 2023-2027
Ankieta dot. Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD Ziemia Bielska na lata 2023-2027

W związku z tworzeniem nowej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027 prosimy o zapoz...

Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko pracy
Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko pracy

Działając w oparciu o pkt.4 Procedury rekrutacji pracowników Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska w Bie...

Nabór na stanowisko pracy
Nabór na stanowisko pracy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska ogłasza nabór na stanowisko:

specjalista ds. animacji lokalnej ...