Aktualne nabory

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska prowadzi aktualnie następujące nabory wniosków:

  Ogłoszenie o naborze nr 2/2023
  Ogłoszenie o naborze nr 2/2023

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska
  ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy
  w zakresie przedsięwz...

  Ogłoszenie o naborze nr 1/2023
  Ogłoszenie o naborze nr 1/2023

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska
  ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy
  w zakresie przedsięwz...