Aktualne nabory

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska prowadzi aktualnie następujące nabory wniosków:

  Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 1/2022/G
  Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 1/2022/G

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu gran...

  Ogłoszenie o naborze nr 1/2022
  Ogłoszenie o naborze nr 1/2022

  PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - P9. USŁUGI DLA SPOŁECZNOŚCI – DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE

  Ogłoszenie o naborze nr 2/2022
  Ogłoszenie o naborze nr 2/2022

  ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - P1. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZYSZŁOŚCIĄ - OFERTA USŁUG TURYSTYCZNYCH ORAZ USŁUG CZASU ...

  Ogłoszenie o naborze nr 3/2022
  Ogłoszenie o naborze nr 3/2022

  ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - P9. USŁUGI DLA SPOŁECZNOŚCI - DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE

  Ogłoszenie o naborze nr 4/2022
  Ogłoszenie o naborze nr 4/2022

  ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO -  P7. OSTAŃCE DZIEDZICTWA LOKALNEGO – DZIEDZICTWO MATERIALNE

  Ogłoszenie o naborze nr 5/2022
  Ogłoszenie o naborze nr 5/2022

  ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ - P4. INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I ...