Ankieta dot. Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD Ziemia Bielska na lata 2023-2027
Ankieta dot. Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD Ziemia Bielska na lata 2023-2027

W związku z tworzeniem nowej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027 prosimy o zapoz...

Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko pracy
Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko pracy

Działając w oparciu o pkt.4 Procedury rekrutacji pracowników Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska w Bie...

Nabór na stanowisko pracy
Nabór na stanowisko pracy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska ogłasza nabór na stanowisko:

specjalista ds. animacji lokalnej ...

Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko pracy
Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko pracy

Informujemy, że postępowanie konkursowe na stanowisko Dyrektora Biura Stowarzyszenia zostało zakończone, żadna z osób uc...

Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska
Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska

Informujemy, że posiedzenia członków Rady Stowarzyszenia dotyczące rozpatrzenia protestów wniesionych do wniosków złożon...

Nabór na stanowisko pracy
Nabór na stanowisko pracy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska ogłasza nabór na stanowisko:

Dyrektor Biura Stowarzyszenia

...