Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska
Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska

Informujemy, że CVII Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, dotyczące oceny wniosków złożonych w nabor...

Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska
Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska

Informujemy, że CVI Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, dotyczące oceny wniosków złożonych w naborz...

Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska
Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska

Informujemy, że CV Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, dotyczące oceny wniosków złożonych w naborze...

Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska
Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska

Informujemy, że CIV Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, dotyczące ponownej oceny wniosku nr LGD-ZB...

Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023
Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w naszej Strategii, poddajemy propozycję aktualizacji dokumentu pod konsult...

Zaproszenie na XLI Walne Zebranie Członków
Zaproszenie na XLI Walne Zebranie Członków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska zaprasza na XLI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Gru...