Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023
Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023

Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023

Zaproszenie na XL Walne Zebranie Członków
Zaproszenie na XL Walne Zebranie Członków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska zaprasza na XL Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grup...

Ankieta dot. Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD Ziemia Bielska na lata 2023-2027
Ankieta dot. Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD Ziemia Bielska na lata 2023-2027

W związku z tworzeniem nowej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027 prosimy o zapoz...

Fundamenty aktywności lokalnej
Fundamenty aktywności lokalnej

Z przyjemnością informujemy, że 04 listopada 2022r. podpisaliśmy umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu granto...

Projekt SUS-FOOD
Projekt SUS-FOOD

Z przyjemnością informujemy, że 14 października 2022 r. podpisaliśmy umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu ws...

Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko pracy
Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko pracy

Działając w oparciu o pkt.4 Procedury rekrutacji pracowników Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska w Bie...