Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska

Informujemy, że CVIII Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, dotyczące rozpatrzenia protestów w naborze 1/2023 odbędzie się 05 maja (piątek) 2023 roku, o godzinie 09:00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy T. Regera 81 w Bielsku Białej.