Uwaga!
Uwaga!

Uwaga! Informacje na temat świadczenia doradztwa przez pracowników LGD

Ogłaszamy nabory wniosków
Ogłaszamy nabory wniosków

Ogłosiliśmy nabory wniosków z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

Zaproszenie na warsztaty - przygotowanie biznesplanu
Zaproszenie na warsztaty - przygotowanie biznesplanu

Zapraszamy na warsztaty z przygotowania biznesplanu - dedykowane osobom, które zamierzają złożyć wniosek o dofinansowani...

Zaproszenie na szkolenie
Zaproszenie na szkolenie

Zapraszamy na szkolenie przed naborami wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Wyniki postępowania
Wyniki postępowania

Ogłaszamy wyniki postępowania na realizację zamówienia

Zaproszenie do składania ofert na usługę nadzoru inwestorskiego
Zaproszenie do składania ofert na usługę nadzoru inwestorskiego

Dostawa i montaż urządzeń małej architektury na terenie gmin członkowskich