Fundamenty aktywności lokalnej

05.11.2022 r.

 

Z przyjemnością informujemy, że 04 listopada 2022r. podpisaliśmy umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu grantowego pt. Fundamenty aktywności lokalnej. Celem projektu jaki sobie postawiliśmy będzie: doposażenie jednostek działających w sferze kultury z obszaru LGD Ziemia Bielska.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja „Promowana Ziemia Bielska” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Cel zadania: doposażenie jednostek działających w sferze kultury z obszaru LGD Ziemia Bielska. Przewidywane wyniki operacji: ordoposażenie 16 podmiotów działających w sferze kultury.