Zaproszenie na XL Walne Zebranie Członków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska zaprasza na XL Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, które odbędzie się 21 listopada 2022 roku (poniedziałek) o godzinie 15:00, w Jaworzu, w sali sesyjnej w Domu Gminnym „Pod Harendą”, ul. Pod Harendą 2
W przypadku, gdy w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu nie będzie uczestniczyć co najmniej połowa członków, drugi termin zostaje wyznaczony na godz. 15:15 w tym samym dniu oraz miejscu (zgodnie z § 18 pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia).