Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska

Informujemy, że CVII Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, dotyczące oceny wniosków złożonych w naborze 2/2023 odbędzie się 24 kwietnia (poniedziałek) 2023 roku, o godzinie 09:00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy T. Regera 81 w Bielsku Białej.