Projekt Holiday traditions

29.04.2023 r.

Z przyjemnością informujemy, że 28 kwietnia 2023 r. podpisaliśmy umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu współpracy pt. Holiday traditions / Tradycje świąteczne. Celem projektu jaki sobie postawiliśmy będzie: Promocja lokalnego dziedzictwa poprzez organizację wizyty studyjnej w Polsce oraz uczestnictwo w międzynarodowej wizycie studyjnej.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja „Holiday traditions / Tradycje świąteczne" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Cel zadania: Promocja lokalnego dziedzictwa poprzez organizację wizyty studyjnej w Polsce oraz uczestnictwo w międzynarodowej wizycie studyjnej. Przewidywane wyniki operacji: 1 zrealizowany międzynardowy projekt współpracy.