Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska

Informujemy, że CIX Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, dotyczące ponownej oceny wniosków po złożonych protestach w naborze 1/2023 odbędzie się 19 czerwca (poniedziałek) 2023 roku, o godzinie 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Legionów 54 w Bielsku Białej.