Informacja o posiedzeniu Rady

Informujemy, że posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska odbędzie się 03.07.2023 (poniedziałek) o godzinie 10:00 w formie zdalnej na platformie MS Teams.