Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska.

Informujemy, że XCVIII Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, dotyczące protestów wniesionych w naborach 1/2022 i 3/2022 odbędzie się 14.07.2022 r. o godz.: 10:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała.