Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska

Informujemy, że XCV Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, dotyczące oceny wniosków złożonych w naborach 4/2022 i 5/2022, odbędzie się 06 czerwca 2022 r. o godz.: 9:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała.