Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska.

Informujemy, że XCVII Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, dotyczące oceny wniosków złożonych w naborze 1/2022/G, odbędzie się 14.06.2022 r. o godz.: 10:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała.