Trzecie rozdanie 2023-2027

Już po raz trzeci w 14-letniej historii istnienia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska przystępujemy do tworzenia wieloletniej koncepcji, jaką jest dokument lokalnej strategii rozwoju. W dwóch perspektywach unijnych 2007-2013 i 2014-2020 pozyskaliśmy i rozdysponowaliśmy na naszym obszarze 32 mln zł, które przełożyły się na wiele inicjatyw, setki projektów i tysiące zaangażowanych osób.

Zapraszamy zatem na spotkanie inicjujące tworzenie wspomnianego dokumentu na lata 2023-2027. Spotkanie pn. Trzecie rozdanie 2023-2027 odbędzie się 23 czerwca 2022 r. w godzinach 16:00-20:00 (rejestracja od godz. 15:00) w Dworku Eureka w Czechowicach-Dziedzicach.

Jesteśmy przekonani, że głos mieszkańców naszego obszaru, lokalnych liderów, członków i sympatyków naszej LGD, przedsiębiorców, samorządowców, wnioskodawców, przedstawicieli organizacji pozarządowych jest szczególnie ważny, aby cele, jakie sobie wytyczymy i działania, które zaplanujemy, pokrywały się z rzeczywistymi potrzebami lokalnymi i mogły skutecznie przyczynić się do rozwoju oraz właściwego wykorzystania istniejącego potencjału i zasobów. 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 17 czerwca 2022 r. wypełniając formularz internetowy