Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska

Informujemy, że XCIV Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, dotyczące weryfikacji wniosków złożonych w naborze 1/2022/G, odbędzie się 24 maja 2022 r. o godz.: 9:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała.