Konsultacje w gminach

Na przełomie września i października zaplanowaliśmy cykl spotkań poświęconych w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału naszego obszaru, a także celów nowotworzonej strategii.

Spotkania zaplanowaliśmy:

 • Bestwina, Kościelna 57, Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka - 10.10.2022, g. 15:30-17:30
 • Buczkowice, Lipowska 730, Urząd Gminy - 04.10.2022, g. 15:30-17:30
 • Zabrzeg, Gazdy 3, OSP Zabrzeg - 10.10.2022, g. 18:00-20:00
 • Jasienica 1360, Ogród tradycji - 03.10.2022, g. 18:00-20:00
 • Jaworze, Pod Harendą 2, Sala „Pod Harendą”- 03.10.2022, g. 15:30-17:30
 • Kozy, Krakowska 5, Pałac Czeczów - 05.10.2022, g. 15:30-17:30
 • Porąbka, Rynek 22, Gminny Ośrodek Kultury - 07.10.2022, g.15:00-17:00
 • Pisarzowice, św. Floriana 26, Gminne Centrum Działań Twórczych - 05.10.2022, g.18:00-20:00
 • Meszna, Handlowa 16, Meszniański Ośrodek Kultury "Nad Borami" - 04.10.2022, g. 18:00-20:00

O czym będziemy rozmawiać?

 1. LGD Ziemia Bielska oraz aktualne wyzwania związane z wdrażaniem podejścia LEADER.
 2. Dotychczasowy przebieg prac nad nową LSR.
 3. Analiza materiału opracowanego przez międzysektorowy zespół strategiczny (diagnoza, analiza SWOT, propozycje celów LSR).
 4. Wnioski i rekomendacje uczestników spotkania dotyczące opracowanego materiału).