Konsultacje społeczne - plan komunikacji

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska prowadzi intensywne prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju. Jest to najważniejszy dokument, określający charakter obszaru LGD oraz podstawowe kierunki jego rozwoju.

W ramach prac nad przygotowaniem LSR prowadzone są szerokie konsultacje społeczne.
Poddajmy pod konsultację plan komunikacji.

Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: biuro@ziemiabielska.pl do 29.05.2023r. do godz. 15.30