Ankieta dot. Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD Ziemia Bielska na lata 2023-2027

W związku z tworzeniem nowej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027 prosimy o zapoznanie się z obszarami wsparcia wskazanymi podczas spotkań zespołu strategicznego (złożonego z przedsiębiorców, społeczników, przedstawicieli lokalnych samorządów) i wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety.

Link do ankiety

Jej celem jest upewnienie się co do słuszności zgłoszonych postulatów oraz ich ewentualne uzupełnienie dodatkowymi działaniami, które będą mogły zostać wsparte przez Stowarzyszenie w kolejnych latach.

Wybór do dofinasowania wszystkich opisywanych niżej zagadnień z pewnością nie będzie możliwy, dlatego prosimy o pomoc we wspólnym podjęciu decyzji najlepszej dla mieszkańców obszaru LGD.