Procedury

Procedury przeprowadzania naboru i wyboru wniosków (obowiązujące od 30.07.2021 r.)


 


 

 

  
 
Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych (obowiązująca od 12.07.2019 r. do 4.08.2021 dl) (.pdf) dla projektów grantowych Aktywni Mieszkańcy Ziemi Bielskiej i Budowanie Potencjału NGOs

 
Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych (obowiązująca od 5.08.2021 dl) (.pdf) 

 

Procedury dotyczące operacji własnych - obowiązujące od 05.08.2021