Strategia do pobrania

!!Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska na lata 2016-2023 jest dokumentem bazowym w procesie ubiegania się o przyznanie dofinansowania przedsięwzięcia. Zgodność operacji z celami Strategii jest kluczowym wymogiem stawianym naszym Wnioskodawcom.

Aktualna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 (obowiązująca od 03.03.2022 r.)

Poprzednie wersje dokumentu: