Do pobrania

 

Interpretacje i pisma z Urzędu Marszałkowskiego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

 

 

Inne dokumenty

 

 

Arkusz kalkulacyjny do obliczenia wskaźnika NPV

 

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020