PROSPOŁECZNA ZIEMIA BIELSKA

„PROSpołeczna Ziemia Bielska” to cykl spotkań dla organizacji pozarządowych, które przeprowadziliśmy w 2020 r. Głównym celem, jaki nam przyświecał, było zadbanie o wzrost spójności społecznej naszego obszaru.
W każdym z trzech spotkań udział wzięło około 50 osób. Tematami przewodnimi były: współpraca, komunikacja i walka ze stresem.

Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia

Spotkanie w Kozach - Efektywna komunikacja

16 sierpnia 2021 r. 

 

 

 

Spotkanie w Jaworzu - Współpraca i budowanie zaufania

18 sierpnia 2021 r.

 

 

Spotkanie w Bystrej - Budowanie odporności psychicznej i radzenie sobie ze stresem

20 sierpnia 2021 r.