MARKA LOKALNA ZIEMI BIELSKIEJ

Projekt „Marka lokalna – koncepcja, wizualizacja i badanie rynku” współfinansowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” realizowany był przez nasze Stowarzyszenie w latach 2017-2019. Druga edycja tego projektu realizowana jest od 2022 do 2024 r. 

W ramach projektu analizowaliśmy zasoby poszczególnych gmin i poszukiwaliśmy unikatowych, charakterystycznych lokalnych skarbów, tradycji, kulinariów czy wyrobów rzemieślniczych, które są charakterystyczne dla regionu i decydują o jego wyjątkowości.

W kolejnym kroku opracowaliśmy strategię wdrażania marki lokalnej Ziemi Bielskiej, wypracowaliśmy jej nazwę – Bogactwo Ziemi Bielskiej i objęliśmy nią 20 pilotażowych produktów i usług. W 2023, w ramach drugiej edycji projektu, objęliśmy marką kolejnych 20 laureatów.

Ideą przewodnią marki jest wykorzystanie potencjału bogactwa przyrodniczego i kulturowego gmin tworzących obszaru naszej LGD. To narzędzie promocji produktów i usług związanych z regionem, oferowanych głównie przez twórców i usługodawców z LGD. Rolą Marki Lokalnej Ziemi Bielskiej jest:

• udzielanie rekomendacji dla produktów i usług nim znakowanych;

• stwarzanie przestrzeni dla rozwoju ludzi i miejsc;

• budowanie przyjaznych relacji pomiędzy klientami, producentami i regionem Ziemi Bielskiej.

Zostań naszym lokalnym skarbem – pozyskaj znak marki Bogactwo Ziemi Bielskiej! 

Zobacz galerię pierwszych laureatów marki lokalnej Bogactwo Ziemi Bielskiej