Zaproszenie na XXXVIII Walne Zebranie Członków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska zaprasza na XXXVIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, które odbędzie się 03 marca 2022 roku (czwartek) o godzinie 15:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej przy ulicy Piastowskiej 40, w sali nr 122, I piętro.
W przypadku, gdy w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu nie będzie uczestniczyć co najmniej połowa członków, drugi termin zostaje wyznaczony na godz. 15:15 w tym samym dniu oraz miejscu (zgodnie z § 18 pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia).