Zaproszenie na XLI Walne Zebranie Członków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska zaprasza na XLI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, które odbędzie się w dniu 30 marca 2023 roku (czwartek) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40 (sala 122), o godzinie 16:00. W przypadku, gdy w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu nie będzie uczestniczyć co najmniej połowa członków, drugi termin zostaje wyznaczony na godz. 16:15 w tym samym dniu oraz miejscu (zgodnie z § 18 pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia).