Zaproszenie na wyjazd podsumowujący projekt "Dwa regiony, wspólne dziedzictwo"

Zapraszamy twórców i rękodzielników z obszaru LGD Ziemia Bielska na wspólny wyjazd podsumowujący projekt "Dwa regiony, wspólne dziedzictwo". Wyjazd, organizowany przez partnera wiodącego projektu - Partnerstwo pre MAS Dolni Liptov, zaplanowany został na 12-13 maja 2022 r. Razem z uczestnikami wyjazdu poznamy Rużomberok, a także dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe partnerskiego LGD. Weźmiemy udział w targach rękodzieła, podczas których część z naszych twórców będzie mogła zaprezentować swoje dzieła na specjalnie przygotowanych stanowiskach promocyjnych.

Aby zarejestrować się na wyjazd należy wypełnić poniższy formularz rejestracyjny i przesłać go do 22.04.2022 r. (UWAGA PRZEDŁUŻAMY TERMIN REJESTRACJI DO 29.04.2022) na adres: ziemiabielska@gmail.com, (skan lub zdjęcie), pocztą na adres biura: ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała lub dostarczyć osobiście pod wskazany adres. UWAGA! Decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc jest ograniczona do 50 osób.
Informacji udziela: Joanna Kasperek, tel. 607 636 691, email: ziemiabielska@gmail.com