Spotkanie informacyjne - projekt grantowy Fundamenty aktywności lokalnej

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru LGD Ziemia Bielska na bezpłatne spotkanie informacyjne przed naborem wniosków o powierzenie grantu. Spotkanie odbędzie się w trybie online 14 kwietnia (czwartek) w godzinach 15:30-17:00.

UWAGA! W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie organizacje działające w sferze kultury i nieprowadzące działalności gospodarczej.

Formularz rejestracyjny