Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko pracy

Działając w oparciu o pkt.4 Procedury rekrutacji pracowników Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska w Bielsku-Białej przy ul. T. Regera 81, informujemy, że na stanowisko specjalisty ds. animacji lokalnej, promocji i współpracy została wybrana Pani Daniela Opyrchał zamieszkała w Bielsku-Białej.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonej procedury rekrutacji, stwierdzono iż wyżej wymieniona osoba spełnia wymagania oczekiwane od kandydatów na stanowisko specjalisty ds. animacji lokalnej, promocji i współpracy, jak również cech i predyspozycji osobowościowych.