Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko pracy

Informujemy, że postępowanie konkursowe na stanowisko Dyrektora Biura Stowarzyszenia zostało zakończone, żadna z osób uczestniczących w konkursie nie została wybrana. Stanowisko Dyrektora Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska z siedzibą 43-382 Bielsko-Biała przy ul. T. Regera 81, powierzono

Panu Marcinowi Chrobakowi,

pełniącemu do tej pory obowiązki Dyrektora Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska z siedzibą 43-382 Bielsko-Biała przy ul. T. Regera 81.