Nabór na stanowisko pracy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska ogłasza nabór na stanowisko:

Dyrektor Biura Stowarzyszenia

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do 22 sierpnia 2022 r.:

1) w wersji elektronicznej na adres biuro@ziemiabielska.pl podając w tytule maila: „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektor Biura Stowarzyszenia” lub
2) w wersji papierowej osobiście w siedzibie Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura lub przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała, pokój 4 (parter) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektor Biura Stowarzyszenia”. W przypadku przesłania pocztą o terminowości będzie świadczyć data wpływu dokumentacji do siedziby Stowarzyszenia w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Po zakończeniu postępowania konkursowego informacja o wynikach podana będzie na stronie internetowej LGD.

 

Do pobrania: