Materiały do pobrania

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska na lata 2016-2023 jest dokumentem bazowym w procesie ubiegania się o przyznanie dofinansowania przedsięwzięcia. Zgodność operacji z celami Strategii jest kluczowym wymogiem stawianym naszym Wnioskodawcom.

 

Poprzednie wersje dokumentu: