Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska przygotowało Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027. Jest to najważniejszy dokument, określający charakter obszaru LGD oraz podstawowe kierunki jego rozwoju.
Poddajemy przygotowaną Strategię konsultacjom społecznym.

Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: biuro@ziemiabielska.pl do 01.06.2023r. do godz. 14:00