Konsultacje społeczne

W związku z przygotowywaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2024-2027, wymagane jest opracowanie Procedury ustalania i zmiany kryteriów wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych na lata 2023-2027 wraz z kryteriami oraz zestawu kryteriów wyboru operacji na lata 2023-2027. Niniejszym poddajmy ww. dokumenty konsultacjom społecznym.


Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: biuro@ziemiabielska.pl do 25.05.2023r. do godz. 17.00