Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska

Informujemy, że LXXXVII Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, dotyczące weryfikacji wniosków złożonych w naborze 1/2021 odbędzie się 25 stycznia 2022 roku, o godzinie 8:30 w trybie zdalnym - online, za pomocą narzędzia MS Teams.