Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska

Informujemy, że CVI Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, dotyczące oceny wniosków złożonych w naborze 1/2023 odbędzie się 20 kwietnia 2023 roku, o godzinie 11:00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy T. Regera 81 w Bielsku Białej.