Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska

Informujemy, że CII posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia dotyczące oceny wstępnej wniosków złożonych w naborze 1/2023 (od wniosku 1 do 15) odbędzie się o godzinie 8:30, 28 marca 2023 roku (wtorek) w sali konferencyjnej przy ul. T.Regera 81 w Bielsku-Białej.

Natomiast w dniu 31 marca 2023 roku (Piątek) o godzinie 8:30 w sali konferencyjnej przy ul. T.Regera 81 w Bielsku-Białej odbędzie CIII posiedzenie Rady Stowarzyszenia dotyczące oceny wstępnej wniosków złożonych w naborze 1/2023 ( od wniosku 15 do 24) oraz wniosków złożonych w naborze 2/2023.