Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska

Informujemy, że CI Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, dotyczące wprowadzenia zmian w LSR odbędzie się 18 stycznia 2023 roku, o godzinie 10:00 w trybie zdalnym - online, za pomocą narzędzia MS Teams.