Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska

Informujemy, że posiedzenia członków Rady Stowarzyszenia dotyczące rozpatrzenia protestów wniesionych do wniosków złożonych w naborze 3/2022 odbędzie się 17 sierpnia 2022 (środa) w sali konferencyjnej przy ul. T.Regera 81 w Bielsku-Białej.