Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska

Informujemy, że XCIX Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, dotyczące protestu wniesionego w naborze 2/2022 odbędzie się 03.08.2022 r. o godz.: 09:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała.