Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska

Informujemy, że XCIII Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, dotyczące weryfikacji wniosków złożonych w naborach 1/2022, 2/2022, 3/2022, 4/2022, 5/2022 odbędzie się 17 maja 2022 r. o godz.: 9:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała.