Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska

Informujemy, że XCII Posiedzenie Rady Stowarzyszenia dotyczące wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez Społeczność odbędzie się 11 kwietnia 2022 roku, o godzinie 9:00 na platformie MS Teams.