Informacja o posiedzeniu Rady

 

Informujemy, że LXXXV Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, dotyczące weryfikacji wniosków złożonych w naborze 1/2021 pod kątem uzupełnień i wyjaśnień, odbędzie się 5 stycznia 2022 roku, o godzinie 9:00 w trybie zdalnym - online, za pomocą narzędzia MS Teams.LXXXVI Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, dotyczące weryfikacji wniosków złożonych w naborze 2/2021 pod kątem uzupełnień i wyjaśnień, odbędzie się 5 stycznia 2022 roku, o godzinie 12:00 w trybie zdalnym - online, za pomocą narzędzia MS Teams.