Informacja o planowanych do realizacji operacjach własnych

LGD Ziemia Bielska informuje o możliwości zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej pn. PROSpołeczna Ziemia Bielska – jako wydarzenia specyficzne dla LGD Ziemia Bielska.
Termin składania zgłoszeń: 05.04.2022 r. – 04.05.2022 r. 

LGD Ziemia Bielska informuje o możliwości zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej pn. Marka lokalna.
Termin składania zgłoszeń: 05.04.2022 r. – 04.05.2022 r. 


Szczegóły dotyczące zgłoszeń znajdują się w zakładce Dotacje/Nabory/Operacje własne